Vidlák pisálkem

Chebské nádraží

20.01.2013 18:26
  „Hlášení o zpoždění,“ ozvalo se z ampliónu. Osobní vlak ze směru Mariánské Lázně a Dolní Žandov, který dále pokračuje ve směru Luby u Chebu bude na příjezdu asi devadesát minut opožděn.“ Viola si zlehka povzdychla. Hodina a půl čekání navíc. Na půl ucha ještě poslouchala upozornění, že...

Zločin Antonína Švihela

17.01.2013 18:45
   „Obžalovaný povstaňte“, ozvalo se v soudní síni. Antonín Švihel vstal a kolem rtů mu hrál lehký usměv. „Soud shledal, že ve věci znásilnění Violy Těšínské, nedodala obžaloba dostatečné důkazy směřující…“ Soudce mluvil klidně svou naučenou řeč a Antonín Švihel věděl, že na konci...

Po větru

16.01.2013 21:16
  „Po větru“, vydal Harsubaal rozkaz. „Zvýšit rychlost“. Kormidelník se plnou silou zapřel do rukojeti vesla a velká biréma se začala natáčet po vlnách. Paličky v podpalubí zavířily, dunění se zrychlilo. Na palubu uniklo několik stenů, výkřiků reptání a několikeré prásknutí biče, než...

Střelec

16.01.2013 21:15
   Obraz v dalekohledu se přestal mlžit. Střelec pootočil kolečkem dálkoměru, zaostřil na hlavu důstojníka uprostřed hloučku a nitkový kříž umístil přesně na spánek. Osm set šedesát pět a půl metru, zahlásily červené cifry v horním rohu zaměřovače. Obraz se trochu chvěl, na tuto...

Stryga

16.01.2013 21:15
   „Žene se bouře,“ poznamenal Michail. A opravdu, nad obzor začaly vystupovat těžké mraky. Hromadily se, stále rostly a v kontrastu s bílou pustinou tajgy, se zdály být mnohem větší a hrozivější, než ve skutečnosti. Dohled se zdál krátký, obzor končil co by kamenem dohodil, ale...

Pizďuk

16.01.2013 21:14
  „Uvědom si chlape,“ řval generál Kirov, „že jsme ti dali miliardy. Dostal jsi miliardy rublů, aby sis mohl postavit ten tvůj vehikl. Sliboval jsi nám obrovské věci, průlom ve výzkumu a co jsi nám zatím dal ty? Že je na Marsu čedič. To jsme si mohli přečíst v každé encyklopedii a...