Už tu dávno měli pochodovat s transparenty

10.02.2013 20:50

Nejsem Vidlákem ještě ani rok, tak si nedělám nárok, že bych dopodrobna rozuměl problematice českého (a moravského) zemědělství, ale pracuju ve firmě, která se živí službami zemědělcům a tak jsem u zdroje infromací. 

Nevím, jak jste na tom vy - čtenáři, ale já měl vždycky zato, že opětovným zrestituováním pozemků původním vlastníkům jsme sice přišli o pozice zemědělské velkovýroby takřka amerického střihu, ale zato jsme do zemědělství vrátili lidi, kteří mají k půdě vztah a budou na ní hospodařit s láskou a péčí. Měl jsem zato, že zlikvidováním původních JZD jsme umožnili, aby se k půdě jejich vlastníci chovali šetrně a usilovali o trvale udržitelné zemědělství... 

 

Jenže opak je pravdou. Naše zemědělství je propojeno se světovou komoditní burzou a jediné, co určuje, jak se bude hospodařit, je výkupní cena obilí určena kdesi jakousi burzovní spekulací a pak oznámenou výší dotace českého ministerstva zemědělství. Buďte si jisti, že v těch rozhodujícíh částech sezóny - tedy po žních stojí výkupní cena obilí skoro vždycky za houby. A dotace ODS áckého ministerstva? Směšné... 

Český zemědělec, chce-li prodat a vydělat, musí osekat náklady. Na pole vyjíždět co nejméně, příliš se nefrcat s ničím, co nenese peníze, aby z výdělku vyžil a pokud možno mu něco zbylo. V dnešní době vysokých cen nafty, zrušené dotace na zemědělské palivo, skutečně nadlidský úkol. 

Navíc výkupní ceny masa,mléka a dalších produktů jsou trvale nízké a platí se třeba i s půlročním zpožděním. Chovat u nás prasata, krávy, či jiná zvířata se prakticky nevyplatí. Český zemědělec, aby vydělal, udělá to, co musí. Zruší živočišnou výrobu, kterou trvale v podstatě dotuje a bude dělat jen tu rostlinnou. 

Teď si asi říkáte, proč tu živočišnou nezrušil už dávno, to přece není tržní, proč by něco dotoval, když mu to nic nenese, čím nás to tady Vidláku lakuješ? Asi si zemědělec jen naoko stěžoval, ale přece mu to nějaký grošík neslo....

Neneslo přátelé. ale kromě živočišných produktů, zvířata prudkují také hnůj a ten jak známo se dává na pole, by bylo pohnojené. 

A právě to už český zemědělec skoro nedělá. Živočišnou výrobu zrušil a na pole sype jen průmyslová umělá hnojiva. Místo kejdy ledek, místo trusu dusičnan amonný. Jo, máte pravdu, on to tam sypal už předtím, ale hnůj není primárně na to, aby po něm vznikl rekordní výnos. Ale zajišťuje, že se na pole dostane organická hmota, která půdu odlehčí, na hnoji se přiživují tisíce bakteriálních kultur, které pak působí blahodárně na rostliny. Prostě hnojená půda je živý materiál. 

Dnešní zemědělec už na poli žádnou živou půdu nemá. Hnojit přestal už před několika lety (jak nastoupila ta dnešní geniální pravicová vláda, která v Praze od stolu přišla na to, že zemědělec má moc vysoké dotace na dobytek) a během doby se mu půda vyčerpala a dneska tam má směs jílu a písku, podle toho, v jaké oblasti hospodaří. 

To se ví, že se i na takovém úhoru dá něco vypěstovat. Koupíte kvalitní secí stroj, který zaseje a rovnou i pohojí tak, aby každé semínko mělo i svoje zrníčko dusičnanu na prvotní rozvoj. Dokonce si koupí secí stroj, který zaseje rovnou do strniště. Vůbec už neoře, prostě vjede na pole, kde ještě trčí ty kousky slámy a jedním tahem to trochu naruší, zkultivátoruje, zaseje a pak jen přihnojuje a přihnojuje. A i když najednou na to pole háže dvakrát tolik dusičnanu než kdysi, pořád je to levnější, než držet krávy. 

 

Jak takové pole vypadá, to si ani nedovedete představit. Pět centimetrů kypré půdy (to ten rotavátor před setím) a ak v podstatě beton. Pole ušlapané, tuhé, kombajn vám v něm neuvízne. Jenže pak stačí, aby nepršelo v pravidelných intervalech a výnos není. Ne že by napršelo za rok málo, ale v nevhodnou dobu. Půda (co půda, ta poušt) prostě už nemá schopnost vodu absorbovat, nemá schopnost nějakých kapilár, které vedou vodu vzhůru. Ale zato myši a krtci se emusejí bát, že by jim podzimní orba narušila kolonii. Stejně tak žádné přátelské bakterie v půdě nežijí a tak se tam nastěhují ty nepřátelské, které přežijí všude, kromě dobře připravené půdy. 

Pak tedy kromě hnojiv musejí nastoupit totální herbicidy ala Monsanto - Jo Roundup je u nás k mání. Říká se mu tekutá motyka... Dále fungicidy proti houbám, pesticidy atd, atd. Stojíte před dvoumetrovou kukuřicí a když ji vytrhnete, má dole kořínky jako váš domácí muškát v malém květináčku. 

To všechno pak milí Pražáci žerete. Protože nechcete dávat dotace nebo neumíte nastavit jiný systém, který by požadoval po zemědělci to základní - trvalou udržitelnost. A samozřejmě mu to neumíte zaplatit a nebo vykoupit obilí tak, aby se mu to rentovalo. 

Každá větší bouřka splaví to málo ornice, které na poli ještě zbývá, vítro toho odfouká taky víc, než byste řekli a pak letíte nad krajinou a místo jižní Moravy koukáte na nějakou keňskou step. Takhle daleko to došlo. Vlastníci se nebouří, u nás každý mlčí, jen o půdu přicházejí - když se jim neurodí a oni nejsou schopni zaplatit osiva, hnojiva, chemii a naftu, tak se zadluží a pozemky pak v nouzi musejí prodat nějakému velkému frajerovi.  Vracíme se tak přirozenou cestou k tomu, co už tu bylo - k velkovýrobě. Ovšem tentokrát to nevlastní nikdo kolektivně, ale vlastní to pár jednotlivců. Ti už pak nemají s trvalou udržitelností vůbec žádný problém ani výčitky - ti prostě levně produkují dokud to jde. Pak to klidně nechají ležet ladem. To je oproti době JZD neskutečný pokrok. 

 

Já pocházím od povrchových dolů. Třicet let svého života jsem koukal na jámy hluboké sto metrů, dlouhé devět kilometrů a široké pět kilometrů. Za hranicemi naší obce rostly výsypky, které byly ještě rozsáhlejší než ty doly. S kamarády jsem si na tyto výsypky chodil hrát na beduíny, byla to neuvěřitelná hliněná poušť. Tenkrát jsem si myslel, že horší zkáza nemůže existovat. Ale ejhle - těžba skončila a z povinného účtu na obnovu začaly proudit peníze... Na té poušti, kde jsme si hráli na araby, tam se dneska pasou francouzské bílé krávy, jsou tam nádherné lesy, z dolů jsou jezera... Dokonce se na tom účtu pro obnovu našly peníze i na parník, přívoz, koupaliště, rybníky... v ceně každé tuny uhlí už bylo započítáno, že se jednou musí ta krajina obnovit. 

 

Kolem Horního Jiřetína se to hemží ekology. Lezou na komíny, rozvěšují transparenty, lehají si před buldozery. Hlavně aby se neposunula těžba. Jsou mi ukradení. Rány po těžbě umíme zacelit, máme na to peníze. Ale rány po dnešním zemědělství nikdo nezacelí. Škody jsou možná srovnatelné s těmi doly, ale nikdo neukládá žádné peníze, aby se to dalo napravit. Tady by se mělo demonstrovat. Tady by měli lézt na obilná sila a rozvěšovat transparenty. Nic se ale neděje. Hlavně aby rypadla nepopojela. Že letos zase soukromým zemědělcům ubyde tak pět tisíc hektarů, aby splatili dluhy, že se zase zasolí další půda, to je vedlejší. Proti ČEZu je třeba bojovat, to je gigant, moloch a symbol moderního zmaru, ale že se nám sem za zády tlačí nadnárodní hráči, aby ovládli české zemědělství, to nikdo nevidí. 

 

 

 

PS. Jedno řešení čeští politici vymysleli. Vymysleli, že budeme mít kromě kontejnerů na plasty ještě kontejnery na bioodpad. Ten se bude vozit do nově vybudovaných závodů za městy, bude se upravovat a bude se za úplatu vozit zemědělcům na pole. Ne že by zemědělci platili za hnůj, to ne, naopak, dostanou zaplaceno za likvidaci tohoto odpadu. Samozřejmě zaplatí to daňový poplatník. Ceny za odpad půjdou zase nahoru. Prostě zaplatíme za to, aby byl v zemědělství zisk další neprůhlednou dotací. Dokonce to vypadá tak, že to možná budou někde sypat na hromady a nechávat, protože je to levnější než rozhazovat po poli. Jen peníze shrábnou...  

 

 

 

PPS. Abyste věděli, že vše souvisí se vším... Kdysi české elekrárny nebyly odsířené. V ovzduší bylo hodně oxidů síry, ekologové bili na poplach a odsířilo se to. Ovzduší se zlepšilo. Nicméně předtím ta síra padala na zem v podobě kyselého deště a síra je nezbytný prvek pro stavbu rostlin. Předtím to na pole padalo zadarmo. Dneska se síra v elekrárnách chytá v podobě nějakého síranu, namele se to, napytluje se to a prodává se to zemědělcům. Síranová hnojiva jsou jedna z nejdražších. Schválně by stálo za propočet, kolik z ceny jídla platíte za odsířené elekrárny. možnýá by se i zjistilo, že ta cena překračuje všechny ty lázeňské a ozdravné pobyty pro severočechy a možná to překračuje i veškerou lékařskou péči o pacienty s onemocněním plic. 

Tím neříkám, že odsíření elekráren byla chyba, chraňbůh, to ne. Ale má to i další dopady o kterých asi nikdo při tvorbě příslušného zákona nepřemýšlel. Milí občané, odsíření jste zaplatili dvakrát. Nejprve jste to ČEZu zaplatili v cenách energie a teď to budete trvale platit i v cenách potravin, kdo by to byl řekl.