Nevadí, že kradou, hlavně že jsou to ti naši...

25.04.2013 20:17

Problémy České republiky opravdu nejsou ekonomického rázu. Nejsou ani sociálního rázu, ba ani demografického nebo průmyslového.
Máme nižší nezaměstnanost než většina západní evropy, máme vyšší daně než většina západní evropy, máme nižší sociální výdaje než většina západní evropy, máme nižší výdaje na zdravotnictví než většina západní evropy a máme nižší státní dluh než většina světa. Potenciál inovací má v současné době lepší než my sotva deset zemí a i přes složitou a nepovedenou ekonomickou transformaci máme ještě pořád podniky schopné vyrábět turbíny, letadla i jaderná zařízení. Máme silnou surovinovou základnu, bohaté nerostné zdroje a jsme tranzitní zemí uprostřed Evropy. Naše demografická situace sice není dobrá, ale do země se stěhují imigranti kteří si ve veliké většině přinášejí tradici pracovitosti.Podle těchto ukazatelů a podle normální ekonomických pravidel bychom měli být absolutním ekonomickým tygrem.


Přes všechny uvedné přednosti, žádný ekonomický tygr nejsme. Navzdory všem výhodám demokratického zřízení, výhodné poloze, výhodnému uspořádání a dalším a dalším pozitivům se propadáme do bezvýznamnosti. Nedávno jsem koukal na BBC, kde přenášeli jakýsi výrok britského premiéra Camerona. Cameron tento výrok přednesl na tiskovce v naší republice, vedle něj stál náš premiér Nečas a další suita a britským komentátorům nestálo vůbec zato, aby na tuto skutečnost upozornili… Prostě jejich premiér stál vedle předsedy vlády v suverénní evropské zemi, ale nestálo to ani za krátký titulek. Můžete hádat, jak moc jsme v kurzu ještě o pár tisíc kilometrů a jeden Atlantik dál.

Kdybych žil o čtyři stovky let dříve, mohl bych napsat spolu s Komenským, že „přes bohaté dary, kterými Bůh zemi naší obdařil, vše promrháno a vniveč obráceno bylo hříchy našimi.“
Komenskému to prostě myslelo nejen didakticky, ale i politicky. Ten měl jasno, v čem vězí naše problémy. Podobně to viděl i Dobrovský, Jungmann, Palacký, Karel Čapek, Ferdinand Peroutka a mnoho dalších.
My češi prostě nejsme morálně zakotveni. Máme každý svojí vlastní maličkou a hodně liberální morálku, která snese téměř všechno, pokud se nás to osobně netýká.
Máme tak malou morálku, že dokonce upřednostňujeme jiné charakterové vlastnosti, než morální hodnoty. Skoro každý máme nějakého kamaráda, který sice krade, protože jinak by okrádal rodinu, ale protože je dobrý zedník nebo pivař, tento jeho nedostatek velkoryse přecházíme. Prakticky každý zná někoho, kdo dealuje marihuanu nebo i něco horšího, ale nikdo ho nenapráská. Soukromá věc... tedy do doby, než začne fetovat naše vlastní dítě.
Pokud je někdo dobrý fotbalista, tak nám prakticky vůbec nevadí, že je to jinak hulvát a sprosťák. O zpěvácích nebo hercích ani nemluvě.

Když někdo někoho přechytračí, třeba tak, že mu draze prodá mizerné auto, nebo když někdo z nějakého důvěřivce vytahá peníze za mizerné produkty, tak to není zavrženíhodný čin, naopak takový člověk se tím může směle chlubit v kruhu svých kamarádů, kteří mu budou nadšeně aplaudovat. Lichva je v našich krajinách trojnásobný úrok proti běžné hladině úroků, které jsou ale mnohem vyšší než kdekoliv jinde v Evropě. Takže aby jste u nás byli lichváři, musíte půjčovat s úrokem okolo padesáti procent. A i to se někdy na soudech normálně promine. Všichni ostatní jsou poctiví finančníci i přes skryté poplatky, smluvní pokuty a rozhodčí doložky.

 

Není žádný div, když se takto chováme mezi sebou, že se těžko budeme chovat jinak k našim politikům.
Už několikrát jsem si přečetl náznak výroku, že samozřejmě je bolestné, že vláda krade, ale hlavně když je u moci pravice. Vlastně ne, bylo to jinak – je bolestné, že kradou, ale hlavně, že u moci není Paroubek. Je tedy pravda, že by nejspíš kradl úplně stejně jako ti současní korytáři, ale považovat dnešní zlodějny za výhru jen proto, že se ten chlap choval jako papaláš, to mi tedy jako výhra nepřijde.

Děláme to obráceně. V normální civilizované zemi by občan řekl, že krást a podvádět je mnohem horší přečin proti společnosti než snaha o nižší nebo naopak vyšší sociální zabezpečení. Jen u nás je důležitější penzijní reforma, než zloděj, co ji provádí a v mezičase si plní kapsy, co to jen jde. Kdekoliv ve Švýcarsku, Německu nebo USA by lidé raději volili opozici než zloděje, u nás ale raději volíme zloděje, jen když má ten správný politický názor. Tohle u nás nezavedli komunisti, ani Masaryk, ba ani František Josef I., toto jednání je nám vlastní už od chvíle, kdy první kronikář začal glosovat dění v české kotlině. První cílenou lež pro novináře u nás nevypustil Kalousek, tu vypustili dávno předtím, než se tu psalo latinkou a samozřejmě to knížeti bez problémů prošlo, stejně jako to podobnému knížeti a jeho kamarádům prochází dneska.


Nu lide český, pokud pro vás bude důležitější politický či ekonomický názor o volném obchodu a sociálním zabezpečení v nezaměstnanosti, pokud na první místo v žebříčku hodnot dáváte výši sociálního a zdravotního pojištění a ve jménu těchto hodnot jste ochotni přehlížet morální vady kandidátů, tak se nedivte, že se krade. Zvolili jste si je a sami jste rozhodli, že politický postoj je důležitější, než ten morální.
Jako stát máme všechny okolnosti na své straně, máme všechno co potřebujeme k úspěchu, každý ukazatel hraje v náš prospěch, jen ta morální velkorysost ve vztahu ke každé zlodějně, ta nám to ničila, ničí a bude ničit, dokud prostě nepochopíme, že pravda a pevný charakter jsou víc než politický posto